Så mange Bitcoins er tabt for altid

Teamet hos BetterCoins.dkBitcoin, Blockchain og kryptovalutaer

Et nyligt studie har konkluderet, at op imod 4 millioner Bitcoins kan være tabt for altid. Netop dette emne skriver vi om i dette indlæg

Det er ingen hemmelighed, at man skal sørge for at opbevare sine Bitcoins sikkert samt sørge for at informere afsenderen om sin korrekte Bitcoin adresse, når man skal modtage Bitcoins. Gør man ikke dette, så kan man desværre risikere, at ens Bitcoins er tabt for altid, idet at man ikke kan lave eksisterende transaktioner om samt genskabe wallets, såfremt man ikke har foretaget en backup.

Det er der desværre en del, der må sande.

Knap 4 millioner Bitcoins kan være tabt for altid

Ifølge en analyse foretaget i november 2017 af Chainalysis – en dansk udviklet software, der analyserer Blockchain-transaktioner – viser, at omtrent 3,79 millioner Bitcoins er tabt for altid baseret på et højt estimat, hvor 2,78 millioner er tabt baseret på et mindre estimat. Uagtet hvilket estimat, der er tættest på den reelle virkelighed, så må man sande, at det er rigtig mange Bitcoins – som ydermere har en meget stor værdi baseret på dagens Bitcoin kurs.

Såfremt at det høje estimat er tættest på den reelle virkelighed, så svarer det til, at omtrent 23% af den eksisterende beholdning af Bitcoin på 16,7 millioner er tabt for altid.

Estimaterne er baseret på analyser foretaget af hovedteknologien bag Bitcoin kaldet Blockchain, hvor samtlige Bitcoin-transaktioner fra flere år tilbage helt til realtid er gemt. Det har givet Chainalysis et detaljeret billede af, hvor mange Bitcoins der er tabt baseret på forskellige tendenser, hvor især alderen på de respektive transaktioner samt aktiviteten på eksisterende Bitcoin adresser har spillet en rolle. Estimaterne medregner ikke Bitcoins, som er blevet stjålet, da disse fortsat er i cirkulation, men udelukkende Bitcoins som man mener, aldrig kommer i cirkulation igen.

Dårlig sikkerhed og lav kurs er årsagen til mange tabte Bitcoins

Et nyligt estimat konkluderer, at op imod 4 millioner Bitcoins aldrig kommer i cirkulation igen blandt netværket. Det berører vi i dette indlæg.Chainalysis konkluderer, at det især var i årene 2009 samt 2010, at en stor del af disse Bitcoins blev tabt. Det skyldes, at sikkerheden på de respektive wallets var markant dårligere end man oplever i dag samt at kursen på daværende tidspunkt var meget mindre, hvorfor at mange tog let på opgaven at opbevare deres Bitcoins. På daværende tidspunkt kunne man have flere tusind Bitcoins til en samlet pris på blot et par hundred kroner, hvorfor at mange ikke tog det så tungt, såfremt de skulle komme til at smide deres Bitcoin wallet væk med flere tusind Bitcoins.

Af den grund skyldes en stor del af de tabte Bitcoins menneskelige fejl, hvor man enten ikke har opbevaret sine Bitcoins korrekt eller man har sendt dem til en forkert adresse. Som mennesker stopper vi ikke med at begå fejl, hvorfor der fortsat løbende vil gå Bitcoins tabt blandt netværket. Dog vil det ikke tilnærmelsesvis være i samme hastighed, som man har oplevet førhen, da sikkerheden samt forståelsen for, hvorledes man bør håndtere Bitcoins er blevet markant bedre henover årene.

Omtrent 1 million Bitcoins kan komme i cirkulation igen

Grunden til de to meget svingende estimater skyldes hovedsageligt nogle af de første Bitcoins, som man mener, at grundlæggeren af Bitcoin Satoshi Nakamoto ejer. Man mener, at vedkommende ejer omtrent 1 million Bitcoins, som aldrig gennem tiden har forladt vedkommendes wallets. De har siden begyndelsen været opbevaret på de samme adresser, hvorfor man kan følge med i, såfremt de skulle komme i cirkulation igen.

Hvorvidt de kommer i cirkulation igen er umuligt at sige – men det er en mulighed, hvorfor at man ikke nødvendigvis kan anse dem som værende tabt for altid. På nuværende tidspunkt er de ikke i cirkulation blandt netværket, og det kommer de sandsynligvis ikke i den nærmeste fremtid, men det er ikke umuligt. Skulle det være tilfældet, at alle disse Bitcoins kommer i cirkulation henover meget kort tid, så vil man sandsynligvis se, at kursen på Bitcoin falder en smule, grundet et pludseligt større udbud.