Lightning Network: Hvordan det vil gøre Bitcoin mere skalerbart

Teamet hos BetterCoins.dkBitcoin, Blockchain og kryptovalutaer

Sådan gør man Bitcoin mere skalerbart med enten Lightning Network, Segwit eller en anden implementering i koden, som gør, at Bitcoin-netværket kan håndtere endnu flere transaktioner

Du har helt sikkert oplevet, at det er dyrt samt til tider meget langsomt at overføre Bitcoins fra din wallet til en anden. Henover det seneste år er netværksgebyret steget gevaldigt, hvilket har gjort de gennemsnitlige transaktioner væsentlige langsommere, såfremt man ikke ønsker at betale mere end nødvendigt i netværksgebyr.

Det er et problem for både Bitcoin såvel dets brugere. Det er det, grundet at Bitcoin pt. ikke kan benyttes til hverdagskøb, som det er tænkt som. Det skyldes, at netværksgebyret vil udgøre en væsentlig del af det endelige beløb og transaktionen ville tage for lang tid. I grove træk fungerer Bitcoin med sin nuværende teknologi kun som værdiopbevaring, medmindre at man køber meget dyre vare, hvor transaktionstiden ikke er udslagsgivende.

Men hvorfor er det, at netværksgebyret er steget så meget?

Derfor er Bitcoin transaktioner så dyre

Alt i alt er netværksgebyrets stigning tilskrevet af, at Bitcoins popularitet er steget henover årene. Teknologien bag Bitcoin muliggør et maks antal transaktioner i timen. Det er grundet, at alle transaktioner – store som små – skal lagres samt offentliggøres på Blockchain. Blockchain er en lang kæde af transaktioner, hvor samtlige transaktioner bliver gemt samt offentliggjort. Det kræver meget energi, hvorfor at Bitcoin-netværket maksimalt kan håndtere et antal transaktioner pr. sekund. I skrivende stund kan Bitcoin-netværket håndtere omtrent 7 transaktioner pr. sekund. Det skal sammenlignes med VISA, der håndterer omtrent 4.000 transaktioner pr. sekund, hvor de har en maks kapacitet på omtrent 65.000 transaktioner pr. sekund. Det er en kæmpe forskel, selvom at de ikke direkte er sammenlignelige.

Overskrides Bitcoins maksimale antal transaktioner – som det altid gør efterhånden – så hæver alle netværksgebyret for at få deres transaktion behandlet hurtigt. Det skaber en større efterspørgsel end udbud, hvorfor netværksgebyret naturligt vil stige i takt med den større efterspørgsel.

Vælger man et for lille netværksgebyr i forhold til det gennemsnitlige netværksgebyr, så kan der gå flere timer eller helt op til flere dage, førend ens transaktion bliver behandlet på netværket. Det fungerer ikke i længden, hvorfor det er vigtigt, at Bitcoin er mere skalerbart i fremtiden, så valutaen kan følge med efterspørgslen, både hvad angår transaktionstid såvel netværksgebyr. Formår man at opnå en større skalerbarhed på Bitcoin-netværket, så vil Bitcoin også fungere til det, som Bitcoin reelt også var tænkt som; nemlig betalingsmiddel fremfor blot til værdiopbevaring. Det vil uden tvivl øge Bitcoins popularitet på verdensplan. Det vil i sidste ende resultere i en højere Bitcoin kurs.

Men hvad er så løsningen på netop dette?

Sådan gør vi Bitcoin hurtigere og billigere såvel mere skalerbart

Rigtig mange udviklere verdenover arbejder på at finde en løsning, hvor der potentielt er mere end blot én løsning på at gøre Bitcoin mere skalerbart. Nogle hælder til Bitcoin Cash, som er en klon af Bitcoin, som blev skabt for at løse netop dens skaleringsproblemer ved bla. at hæve størrelsen på de enkelte blokke på Blockchain for at kunne inkludere flere transaktioner i hver respektiv blok.

Andre foretrækker helt andre løsninger såsom Segwit, som opererer på den eksisterede Bitcoin ved at splitte transaktioner op i to dele for at minimere forbruget pr. transaktion, hvorefter at Bitcoin kan håndtere en større mængde transaktioner. Hvilken én der er den bedste samt mest skalerbare løsning må fremtiden vise. Det kan vi kun gispe om.

Det er vigtigt at huske, at teknologien fortsat er i sin spade start sammenlignet med andre teknologiske opfindelser såsom internettet, hvorfor der vil ske meget rent teknologisk i fremtiden med Bitcoin såvel andre kryptovalutaer generelt.

Hvordan gør med Bitcoin mere skalerbar? Man implementerer nye elementer i koden, som netop tillader dette, hvilket kan være Lightning Network

Kigger vi i spåkuglen, er der dog en løsning, som skiller sig ud. Den hedder Lightning Network – og er pt. den mest populære samt lovende løsning bredt blandt Bitcoin-fællesskabet. Men hvad er det – og hvordan vil det gøre Bitcoin billigere og hurtigere såvel mere skalerbart?

Lightning Network: Den skalerbare fremtid for Bitcoin

Lad os forklare.

Lightning Network er ikke en ny kryptovaluta, som baserer sig på den oprindelige Bitcoin-teknologi, som Bitcoin Cash gjorde. Det er derimod – ligesom Segwit – en løsning, som ønsker at operere på den eksisterende Bitcoin. Den bygges derved på toppen af Bitcoin uden at skabe en ny kryptovaluta.

I grove træk ønsker Lightning Network at få så mange transaktioner væk fra Blockchain, hvor de er særdeles krævende for netværket. Dette gøres ved hjælp af såkaldte betalingskanaler (engelsk; payment channels). Når transaktioner bliver foretaget i disse betalingskanaler, så reduceres tidsforbruget samt netværksgebyret betydeligt, da transaktionen ikke opererer på Blockchain, hvor den skal lagres.

Transaktionen opererer derimod udenfor Blockchain i disse betalingskanaler – og opdaterer Blockchain som en normal transaktion med den endelige saldo på betalingskanalen, når denne lukkes. Det sikrer, at Blockchain fortsat er opdateret med de enkeltes saldoer.

Sådan fungerer Lightning Network i praksis

Lad os give et eksempel.

Vi har Sofie og Malthe.

Lightning Network: En skalerbar Bitcoin?

Sofie og Malthe sender hyppigt hinanden penge i form af Bitcoins, da de oftest ligger ud for hinanden, når de er i byen. Præcis som du og dine kammerater eller veninder gør ved hjælp af MobilePay, når en respektiv bytur er slut. De gør det blot med Bitcoins.

Sofie sætter en betalingskanal op på Lightning-netværket. Begge to indbetaler et beløb til den nyoprettet betalingskanal, som fungerer som en kontrakt, som ved, hvem der ejer hvad af det nye indestående på betalingskanalen. Kontrakten bliver derefter indlejret i Blockchain.

Sofie og Malthe kan nu spendere løs ved at sende hinanden penge. Alle disse transaktioner foregår i betalingskanalen, hvorfor de forekommer øjeblikkeligt, da det ikke er nødvendigt for de respektive transaktioner at blive inkluderet i en blok på Blockchain. Blockchain indlejrer kun to informationer omkring betalingskanalen; dens oprettelse samt dens lukning. Når det er sagt, så forekommer transaktionerne som almindelige Bitcoin-transaktioner, så der fortsat ikke kan forekomme snyd. Transaktionerne er blot ikke registreret på Blockchain.

Når betalingskanaler bliver ét stort netværk

Det er først nu, at Lightning Network for alvor træder i karakter for at gøre Bitcoin billigere, hurtigere og mere skalerbart.

Indtil videre er der udelukkende dannet betalingskanaler mellem personer, som har en relation samt hyppige tranaktioner mellem sig. Hvad sker der så, når respektive betalingskanaler begynder at samarbejde med netværket, som gør, at de også kan håndtere andres transaktioner? Så skaber vi et stort netværket, hvilket Lightning Network for alvor går ud på at skabe.

Det er derfor ikke kun Sofie og Malthe’s transaktioner, som kan håndteres af deres betalingskanal, men også mange personers tranaktioner. Personer som ikke har en direkte relation til hverken Sofie eller Malthe, men hvor vedkommende blot betaler et meget lille gebyr for at benytte betalingskanalen til at få transaktionen videre ud gennem netværket. Det vil sige, at en respektiv transaktion kan gå gennem mange betalingskanaler, førend transaktionen ender det rette sted.

Alt i alt gør det skaber det et netværk af millioner af betalingskanaler, som potentielt vil håndtere millioner af transaktioner udenom den traditionelle Blockchain. De bliver blot færdiggjort på den traditionelle Blockchain. Det vil potentielt mindske informationsstrømmen markant til Blockchain. Det gør, at Bitcoin med sin nuværende Blockchain – med Lightning Network implementeret – vil kunne håndtere markant flere transaktioner end hidtil. Det skyldes, at informationen der skal lagres på Blockchain er markant mindre, da de bliver håndteret direkte på Lightning-netværket.

Er Lightning Network så løsningen?

Det er næsten umuligt at give et præcist svar på, om Lightning Network vil kunne læse skaleringsproblemet så godt, som vi håber på. Ligtning Network bliver i skrivende stund testet i en offentlig beta, hvor det efter sigende skulle være gået over forventning. Det er dog en hel anden stresstest af netværket, når først Lightning Network rammer Bitcoin-netværket til alles benyttelse. Det skyldes, at det her vil skulle håndtere millioner af tranaktioner, som beta’en aldrig vil blive udsat for, hvorfor at netværket potentielt vil kunne reagere anderledes i virkeligheden.

Til sidst kræves det også, at brugerne af Bitcoin synes, at det er en god idé at implementere Lightning Network. Som det er med implementeringer af nye tiltag til Bitcoin-netværket, så kræves det, at de tages i brug af andre på netværket. Segwit, som Bitcoins kode blev opdateret til at kunne håndtere i august 2017, har kun oplevet en lille implementering på netværket, grundet nogens skepsis til Segwit. Sådan kan det også ske med Lightning Network. Det skyldes, at nogle ønsker at problemerne bliver løst direkte på den eksisterende Bitcoin Blockchain, som Segwit gør det fremfor at gøre det udenom den eksisterende Blockchain.

Et andet spørgsmål, som har rejst sig henover den seneste tid er hvorvidt at Lightning Network vil agere som et decentraliseret netværk eller centraliseret netværk. Som vi ved, så er det nuværende Bitcoin-netværk decentraliseret, hvilket betyder, at ingen bestemmer over netværket. Førend at Lightning Network vil skulle have en chance for at blive implementeret i koden, så er det altafgørende, at det agerer som et decentraliseret netværk. Netop spørgsmålet om, hvorvidt netværket er decentraliseret eller centraliseret deler vandende. Selv direktøren for Lightning Labs, som er et af de firmaer der udvikler Lightning Network, har givet kryptiske svar herom, hvorfor tiden må vise, om det er decentraliseret eller ej – og i hvilken grad det er.

Hvordan fremtiden ser ud for Lightning Network såvel andre løsninger på Bitcoins skaleringsproblemer såsom Segwit kan kun fremtiden svare på. Det eneste vi som engageret Bitcoin-brugere kan er at vente samt sørge for, at de løsninger vi mener løser problemerne bedst muligt bliver implementeret på Bitcoin-netværket.