Hvorfor Ethereum ikke er den nye Bitcoin

Teamet hos BetterCoins.dkBitcoin, Blockchain og kryptovalutaer

Et spørgsmål der oftest rejser sig er hvorvidt det er muligt, at Ethereum kan blive den nye Bitcoin?

Flere og flere retter blikket mod et væld af kryptovalutaer, andre end Bitcoin, i takt med, at Bitcoin samt kryptovalutaer generelt vinder mere og mere indpas blandt verdensbefolkningen. Det skyldes at mange ønsker at finde en kryptovaluta med samme potentiale som Bitcoin, hvor der er chance for at score en klækkelig gevinst i forbindelse med potentielle stigninger på den givne kryptovaluta.

Her er det naturligt, at mange retter blikket mod den nærmeste konkurrent til Bitcoin, når man kigger på markedsværdi; nemlig Ethereum. Ethereum har allerede vist et solidt potentiale, hvorfor det er naturligt at antage, at det kan være den nye Bitcoin i fremtiden.

Det er vigtigt at understrege, at der er stor forskel på at skelne mellem markedsværdi (den samlet værdi, som en given kryptovaluta har) eller teknologi, når man antager, at Ethereum kan blive den nye Bitcoin.

Kigger man kun på markedsværdi, når man antager, at Ethereum potentielt kan blive den nye Bitcoin i form af størrelse, så kan det ikke udelukkes. Det vil kræve, at Ethereum kursen vil stige betragteligt kontra Bitcoin kursen – men bestemt ikke umuligt.

Antager man at Ethereum kan blive den nye Bitcoin på teknologien, så skulle det udelukkende være, hvis Ethereum nogenlunde løser de samme problemstillinger, som Bitcoin gør. Det er trods alt det vigtigste. Her har Ethereum kontra Bitcoin et væsentligt andet fokus – og løser ikke tilnærmelsesvis den samme problemstilling. Man oplever ofte at folk antager, at Ethereum også fungerer som en valuta til værdiopbevaring såvel betalinger. Det er ikke korrekt.

Rent teknologisk baserer Ethereum sig på helt andre stadier, hvorfor den som sådan ikke er en konkurrent til Bitcoin. Tværtimod løser de hver for sig vidt forskellige problemstillinger, som går i godt modspil til hinanden. Det er derfor en væsentlig iagtagelse, at disse to kryptovalutaer ikke er ens, hvorfor den ene aldrig vil blive en erstatning for den anden. Af den grund vil Ethereum aldrig blive den nye Bitcoin, hvis vi kigger væk fra kursen, og udelukkende fokusere på det vigtigste, nemlig den bagliggende teknologi.

For at forstå det, skal vi se på, hvad der adskiller Ethereum og Bitcoin – rent teknologisk.

Bitcoin og Ethereum har et forskelligt fokus

Vi kan vidst godt løfte sløret for, at Ethereum ikke bliver den nye Bitcoin, hvad angår teknologien. På billedet ses Bitcoins logo

Bitcoin og Ethereum baserer sig enkeltvis på vidt forskellige teknologier, hvorfor de ikke tilnærmelsesvis minder om hinanden.

Bitcoin er i grove træk mere en traditionel valuta i forhold til de problemstillinger, som den løser. Bitcoin er en valuta, der ønsker at gøre det nemmere at betale samt at opbevare midler. Det er på præcis samme måde som f.eks. den danske krone eller den amerikanske dollar. De fungerer som betalingsmiddel samt værdiopbevaring.

Traditionelle valutaer var en erstatning for en helt anden tid, hvor man anvendte råvare, metaller, dyr etc. at bytte med, da man ikke havde en velfungerende valuta, som kunne fungere som mellemled mellem udvekslingen af respektive vare. Fra den ene dag til den anden – for en del år tilbage efterhånden – begyndte man at handle med valutaer. Det var valutaer, hvor man i fællesskab var blevet enige om at tildele en respektive mønt en given værdi. Det gjorde det betragteligt nemmere såvel hurtigere at udveksle vare med hinanden, da en sådanne udveksling ikke var påkrævet af, at man havde vare, som man kunne bytte mellem sig.

Det er også det, som Bitcoin ønsker at gøre. Hvor traditionelle valutaer gjorde dét at bytte vare overflødigt, ønsker Bitcoin at gøre traditionelle valutaer overflødelige. Mere eller mindre. Det sker gennem markant mere innovativ teknologi og nogle helt andre funktioner, som traditionelle valutaer på ingen måde kan leve op til. Det indebærer, at valutaen er en decentraliseret valuta, hvorfor ingen kan bestemme over dine midler – hverken banker eller stater som de kan ved traditionelle valutaer. Udover dette at du også kan overføre penge til verdens afkroge på under en time til minimalt i gebyrer, hvilket ved traditionelle valutaer kan tage op til flere uger og flere hundred kroner i gebyrer. Og at u-lande nemt kan opbevare midler i Bitcoin, hvor de traditionelt set har svært ved at få en bankkonto til sådanne formål. Det er blot et par eksempler på, hvad Bitcoin gør anderledes kontra traditionelle valutaer.

Uden yderligere fokus på, hvordan Bitcoin løser denne problemstilling kontra traditionelle valutaer, så lad os tage et kig på Ethereum.

På dette billede ses Ethereum's logo

Hvilke problemstillinger løser Ethereum?

Kigger vi derimod henimod Ethereum, som fejlagtigt bliver udråbt til den nye Bitcoin, så har den et helt andet eksistensgrundlag.

Ethereum baserer sig på at være en kryptovaluta, der hjælper udviklere med at udvikle nye kryptovalutaer. Det er kort fortalt en grundplatform for en lang række kryptovalutaer, både nu og i fremtiden, som gør det markant nemmere at udvikle nye kryptovalutaer. Uden yderligere forståelse for Blockchain-teknologi, kryptografi, kodesprog og meget andet, er det muligt på Ethereum-platformen at udvikle sin egen kryptovaluta. Det er derfor den problemstilling, som Ethereum ønsker at løse; at gøre det nemmere at skabe nye kryptovalutaer indenfor et væld af områder.

Ethereum baserer sig også på Blockchain-teknologi, som Bitcoin gør. Den grundlæggende forskel er dog, at hvor Bitcoin traditionelt set har anvendt dens Blockchain til at sikre givne transaktioner – og at du ejer en respektive mængde i Bitcoins, så anvender Ethereum Blockchain-teknologien til at sikre funktionalitet bag de enkelte kryptovalutaer, som baserer sig på Ethereum-netværket.

Det er helt grundlæggende således, at Ethereum fungerer. En hel anden problemstilling samt fokus end hvad Bitcoin har.

Kan kursen blive den samme i fremtiden?

Nu har vi afklaret, at Ethereum aldrig bliver en direkte konkurrent til Bitcoin, grundet et helt andet fokus på teknologien. Det vil derfor være meget tvivlsomt, at Ethereum nogensinde bliver den nye Bitcoin, medmindre at kryptovalutaen pludseligt skifter sit fokus markant, hvad angår teknologien. Det er dog rigtig tvivlsomt, at det vil ske i fremtiden.

Det næste som er interessant at snakke om er, hvorvidt markedsværdien hos Ethereum vil overhale Bitcoin. Det vil kræve en væsentlig stigning kontra Bitcoin kursen – og hvorvidt kursen kan komme i nærheden af Bitcoin kursen i fremtiden kan vi kun gispe om.

Er det muligt? Bestemt.

Det afhænger dog af en masse parametre, som man ikke kan give et entydigt svar på. Det kan kun fremtiden give os.

Da Ethereum baserer sig på at lade udviklere nemt udvikle egne kryptovalutaer, så afhænger det meget af fremtidens efterspørgsel efter andre kryptovalutaer end Bitcoin. Den efterspørgsel er spået til at stige markant henover de næste par år, men det er ikke sikkert, at det vil blive sådan. Det afhænger også af i hvilken grad at efterspørgslen stiger, hvorfor at det også afhænger af i hvilken grad, at efterspørgslen efter Bitcoin stiger. Alt sammen parametre, som man ikke kan give et svar på, hvorledes det udvikler sig i fremtiden.

Det eneste vi dog kan blive enige om er, at Ethereum aldrig vil overtage Bitcoin, hvad angår teknologien. Det er trods alt det klart vigtigste. Problemstillingerne, som de to kryptovalutaer løser, er blot vidt forskellige.