Handelsbetingelser for køb & salg af Bitcoin såvel Ethereum. Alle handler foretaget på BetterCoins.dk – og dertil relateret tjenester er underlagt følgende betingelser.

Senest opdateret: 23-05-2018.

Forhandler

Alle handler foretaget på BetterCoins.dk – og dertil relateret tjenester bliver indgået mellem køber og BetterCoins.dk ApS med følgende juridiske informationer:

BetterCoins.dk ApS
Kochsgade 31D, 2. sal
5000 Odense C
support@bettercoins.dk
CVR: 38961772

Betingelser gældende

Alle ordre foretaget på BetterCoins.dk – samt dertil relateret tjenester til BetterCoins.dk ApS er underlagt disse betingelser. Kan du ikke stå indenfor betingelserne, bedes du ikke placere en ordre, idet du udtrykkeligt giver samtykke til, at du accepterer dem under ordreafgivelsen.

Handelsbetingelserne gælder køb af Bitcoin og Ethereum såvel som salg af Bitcoin og Ethereum.

Handelsbetingelserne træder i kraft straks med dit køb eller salg af Bitcoin eller Ethereum.

Sælger har til hver en tid ret til at ændre, modificere og tilføje elementer til handelsbetingelserne uden varsel. Ændringerne træder i kraft straks efter publicering på hjemmesiden. Det eneste sælger forpligter sig til herom er at opdatere datoen for opdatering, hvilken ses længere oppe på siden.

Bestilling af køb eller salg af Bitcoin eller Ethereum

Vores tjeneste i form af køb & salg af Bitcoin såvel Ethereum er udelukkende forbeholdt personer på – eller over 18 år. Under ordreafgivelse tilkendegiver du, at du er 18 år eller over. Er du ikke 18 år eller over, bedes du få dine forældre til at indgå aftalen med os.

I forbindelse med din ordreafgivelse giver du os beføjelse til at købe såvel sælge Bitcoins eller Ethereum på vegne af dig – under regning, betalt af dig.

Betaler du med kreditkort bør du anse din bestilling som værende klar til behandling, når du har betalt – og du bør ikke forholde dig andet. Betaler du derimod med bankoverførsel eller sælger du Bitcoins eller Ethereum, vil du kort efter dit køb modtage enten en bankkonto for indbetaling af DKK eller en personlig Bitcoin – eller Ethereum-adresse til indbetaling af Bitcoins eller Ethereum. Når denne indbetaling har fundet sted, bør du anse din bestilling som værende klar til behandling – og du bedes ikke forholde dig andet.

Du bekræfter, at alt oplyst information, du har opgivet, er korrekt og tilhører din identitet samt ejendom. Dette inkluderer fulde navn, telefonnummer, e-mailadresse, Bitcoin – og Ethereum-adresse og reg. – samt konto nr. Du bekræfter ydermere, at det anvendte betalingsmiddel tilhører dig, hvilket inkluderer bankkonto samt kreditkort.

Du accepterer ydermere, at Bitcoin kursen eller Ethereum kursen under ordreafgivelsen er en forventet kurs – og derved ikke en endegyldig kurs, som indikerer hvor mange Bitcoin, Ether eller DKK du vil modtage. Du accepterer, at det endegyldige beløb i Bitcoin, Ether eller DKK først bliver fastsat under behandling af din ordre. Kursen under ordreafgivelsen skal udelukkende anses som en indikation.

Behandling af bestilling

Vi garanterer, at alle ordrer vil være færdigbehandlet indenfor 24 timer efter ordreafgivelse, såfremt at alle betingelser er overholdt, herunder AML-politik og indbetaling af midler.

Når vi behandler dine ordre, vil der forekomme en kursfastsættelse efter given kurs af dine midler, så du endeligt ved, hvor meget du modtager – enten i Bitcoin, Ethereum eller i DKK. Under ordreafgivelsen samt før behandling af din bestilling er den forventet kurs udelukkende et estimat, hvofor du ikke kan være sikker på, at det er det, som du vil modtage. Vi behandler din ordre efter given kurs for tidspunktet for behandling – ikke for tidspunktet for ordreafgivelse. Vi giver ingen garanti for, at kursen vil udviklet sig på en respektive måde under forløbet. Det er udelukkende dit eget ansvar.

Idet alt handel på internationale børser foregår efter internationale valutaer, foregår alt handel i EURO, hvorfor vi omveksler DKK til EURO samt omvendt.

Du accepterer, at vi gerne må både købe samt sælge til og fra egen beholdning af Bitcoins eller Ethereum. Vi køber eller sælger disse til og fra egen beholdning til given kurs på internationale børser for tidspunktet for behandling.

Bestillingen anses som værende afsluttet, når vi har foretaget en overførsel af de givne Bitcoin – eller Ethereum-midler til kundens opgivne Bitcoin eller Ethereum-adresse. Ved salg af Bitcoin eller Ethereum anses bestillingen som værende afsluttet, når vi har foretaget en bankoverførsel til kundens opgivne bankinformationer af vedkommendes DKK midler.

Kommission

Du accepterer udtrykkeligt, at vi tager kommission af det ønsket beløb i DKK, Bitcoin eller Ethereum. Den given kommission samt beløbets størrelse er oplyst under ordreafgivelse.

Ved køb af Bitcoin eller Ethereum bliver kommissionen fratrukket DKK-beløbet, hvor det ved salg af Bitcoins eller Ether bliver fratrukket dette beløb. Dette er ligeså oplyst under ordreafgivelse.

AML-politik

For at kende identiteten på vores kunder – og forhåbentligt bidrage til bekæmpelse af hvidvask, terrorfinansiering eller anden ulovlig aktivitet, skal vi i specifikke tilfælde se identifikation af dig som kunde.

Under ordreafgivelse af ordre på en større sum af kr. 7.500 på løbende 30 dage, skal vi kunne identificere dig. Det indebærer, at du skal fremvise et gyldigt ID, herunder pas eller kørekort. Dette kan sendes på e-mail eller uploades på vore hjemmeside. BetterCoins.dk ApS forbeholder sig ret til også at udspørge kunden om ID, såfremt ordren er under kr. 7.500.

Under salg af Bitcoins eller Ethereums, skal du fremvise gyldigt ID, herunder førnævnte typer, uagtet beløbets størrelse.

Vi forbeholder os ret til at ringe til dig eller på anden måde kontakte dig samt indhente oplysninger omkring dig fra offentlige kilder for bekræftelse af din identitet.

Har BetterCoins.dk ApS en opfattelse af, at en respektive kunde overtræder given lovgivning, forbeholder BetterCoins.dk ApS sig ret til at afkræve yderligere identifikation, uagtet beløbets størrelse – og ydermere melde vedkommende til de respektive myndigheder.

Fortrydelsesret

Du bekræfter udtrykkeligt, at din fortrydelsesret frafalder på køb såvel salg af Bitcoins samt Ethereum foretaget på BetterCoins.dk. Ingen ordre foretaget på BetterCoins.dk – eller relateret tjenester er underlagt fortrydelsesret af nogen art, idet at der er tale om en finansiel tjeneste, hvis pris svinger.

Vi ønsker dog altid at muliggøre en fortrydelse, så længe at ordren ikke er behandlet. Ønsker du dette, bedes du kontakte os på support@bettercoins.dk. Vi garanterer dog ikke, at en fortrydelse er mulig, uagtet at ordren er behandlet eller ej.

Du er dog altid velkommen til at sælge dine Bitcoins eller Ether tilbage til os – eller købe nye Bitcoins eller Ether, hvorfor dette også forekommer i en ny ordre med den givne kurs på tidspunktet for behandling, underlagt kommission.

Risici & ansvarsfraskrivelse

Køb & salg af Bitcoins samt Ethereum indeholder naturligt en stor grad af risici, hvorfor vi kun anbefaler, at du beskæftiger dig med det, hvis du ved, hvad du gør.

Vi fraskriver os ethvert ansvar for tab, som du som kunde måtte lide under en minimering eller forsvinden af værdien på dine Bitcoin eller Ether eller anden værditab, der måtte forekomme. BetterCoins.dk ApS kan aldrig holdes ansvarlig for værditab, der måtte forekomme før, under og efter bestillingen, uagtet om det gælder køb eller salg af Bitcoins eller Ethereum.

Vi fraskriver os ethvert ansvar for tab, der måtte forekomme af, at bestillingen ikke bliver behandlet indenfor den opgivet tidsramme.

Vi fraskriver os ethvert ansvar for tab eller andre konsekvenser af, at du har opgivet forkerte informationer under ordreafgivelsen.

Det er dit – og kun dit ansvar som kunde at opbevare dine Bitcoins samt Ethereums sikkert og korrekt, hvorfor at vi fraskriver os ethvert ansvar for tab, der måtte forekomme under opbevaring af Bitcoins samt Ethereums. Vores vejledninger til selv samme benyttes under egen fri vilje, hvorfor at vi fraskriver os ethvert ansvar for, at informationerne er forkerte eller misledende.

Alle vejledninger, anbefalinger, informationer samt guides beskrevet på BetterCoins.dk benyttes frivilligt – og under eget ansvar. Ingen information anses som værende finansiel rådgivning, hvorfor at du som kunde altid selv er ansvarlig for at betale given skat. BetterCoins.dk ApS fraskriver sig ethvert ansvar for skattekrav eller anden krav, der måtte forekomme kunden i forbindelse med sit køb eller salg af Bitcoins samt Ethereums.

Vi fraskriver os ethvert ansvar for, hvis du som kunde oplyser en ugyldig Bitcoin – eller Ethereum-adresse eller en given adresse, som du ikke har adgang til. Det er til enhver tid dit ansvar som kunde at opgive din korrekte Bitcoin – eller Ethereum-adresse, som du har adgang til. Under sådanne et tilfælde vil pengene ikke blive refunderet.

Annullering af bestilling

BetterCoins.dk ApS forholder sig ret til enhver tid at annullere en respektive ordre, uden nødvendigvis at give begrundelse til kunden herom. Oftest sete eksempler er, at hvis given indbetaling ikke har fundet sted, hvis vi er løbet tør for enten DKK, Bitcoins eller Ethereums, kunden ikke overholder betingelser for køb & salg, herunder beskrevet AML-poltik eller sælger har en formodning om, at kunden ikke overholder given lovgivning.

Lov

Alt køb samt salg af Bitcoins eller Ethereums er underlagt disse betingelser, som er underlagt dansk lovgivning.