Bitcoin-advokat: Skal du betale skat af Bitcoins?

Teamet hos BetterCoins.dkBitcoin & alt andet

I dette indlæg beskriver vi, hvorledes beskatningen på Bitcoin foregår - og hvorvidt du skal betale skat eller ej af dine gevinster på Bitcoin

Et af de mest diskuteret emner omhandlende Bitcoin samt andre kryptovalutaer er hvorledes beskatningen af gevinsterne er. Folk er oftest i vildrede om, hvorvidt de skal betale skat eller ej af deres gevinster på Bitcoin samt andre kryptovalutaer. Det skyldes til dels, at reglerne på området er meget sparsomme samt at folk oftest har et unuanceret billede af sagen, hvorfor at man oftest hører stikmodsatte argumenter for samt imod beskatning af Bitcoins.

Payam Samarghandi arbejder aktivt med at rådgive private såvel virksomheder indenfor Bitcoin, hvor især SKAT spiller en stor rolle

Payam Samarghandi

I dette indlæg vil vi forsøge at dykke ned i reglerne omhandlende skat på Bitcoin – så vi forhåbentligt kan gøre dig lidt klogere på, hvorvidt du er skattepligtig eller ej af dine gevinster på Bitcoin. Det gør vi i samråd med Danmarks eneste advokat, der arbejder fuldtid med Bitcoin; Payam Samarghandi. Payam er advokatfuldmægtig hos Horten Advokatpartnerselskab og bosiddende i København – men oprindeligt fra Fyn. De seneste år har Payam arbejdet fuldtid med at rådgive virksomheder såvel private omkring kryptovalutaer, hvor beskatning oftest har været et tilbagevendende emne for hans klienter.

Ingen særlov omkring skat på Bitcoins

I høj grad minder gevinsten på Bitcoin om gevinster, som man kan hente på traditionelle valutaer eller sågar aktier. Der er dog den forskel, at hvor beskatningen på traditionelle valutaer eller aktier er omhandlet loven omkring særlove, der redegør for, hvorledes beskatningen skal forekomme, så er der ingen særlove, der omhandler beskatning på Bitcoins. Det beskriver Payam. I høj grad skyldes det, at Bitcoin-teknologien er forholdsvis ny, hvorfor der ikke er blevet udarbejdet en særlov, der beskriver beskatning på Bitcoins. Payam vurderer dog, at det kun er et spørgsmål om tid, før lovgiver indfører en særregulering for avancebeskatning af Bitcoins og andre kryptovalutaer.

”Teknologi kommer i sagens natur altid før lovgivning. Lige nu er myndighederne i hele verden i fuld gang med at finde ud af, hvad kryptovalutaer egentlig er for en størrelse, og når de har vurderet dette, må det formodes, at man indfører en særlig regulering for kryptovalutaer – både i finansiel og skatteretlig sammenhæng.”

Hensigten på erhvervelsestidspunktet er afgørende

Idet at der i skrivende stund ingen særlove er i Danmark, der omhandler skat på Bitcoin, og Bitcoin ikke er omfattet af de eksisterende særlove, så er vi nødsaget til at kigge andre steder hen i den danske lovgivning for at finde ud af, hvorvidt man er skattepligtig eller ej.

Skal du betale skat af Bitcoins? Det er et essentielt spørgsmål, som du bør vide, når du begynder at handle med Bitcoins. Netop det svarer vi på i dette indlæg!

Her støder vi på Statsskatteloven af 1922, og det er den lov, der pt. regulerer beskatningen af avancer og tab på Bitcoins. Efter statsskatteloven betragtes Bitcoins som en formuegenstand – på lige fod med f.eks. et ur eller et maleri. Den beskriver ydermere, at genstande der tilhører førnævnte kategori, oftest vil blive kategoriseret som værende ikke skattepligtige – medmindre at købet har været med spekulation eller næring for øjemed.

Her finder vi noget spændende.

Statsskatteloven beskriver derved, at det er hensigten på erhvervselstidspunktet, der er afgørende for, hvorvidt man er skattepligtig eller ej. Det har derfor ingen teoretisk betydning for spørgsmålet om skattepligt, om man har tjent mange penge eller ej. Tværtimod siger Payam:

“I årene efter offentliggørelsen af Bitcoins whitepaper var der ingen, der havde forudset udbredelsen af Bitcoins og den deraf hastigt voksende kurs. Det kan derfor godt virke paradoksalt, at dem, der gik ind på markedet på et tidligt tidspunkt og dermed har tjent allerflest penge på kryptovalutaer, måske ikke skal beskattes af deres gevinster, men sådan er retsstillingen.”

Spørgsmålet om spekulation eller ej beror altid på en konkret vurdering, der afhænger af en række forskellige faktorer. Eksempelvis er det betydningsfuldt, om man har haft en ideel interesse for blockchainteknologien og udbredelsen af kryptovalutaer. Det kan i høj grad sammenlignes med, at man køber et maleri, som man synes er flot, hvorefter at prisen stiger voldsomt. I det tilfælde er hensigten med købet ikke at tjene penge – men at man finder maleriet interessant.

Det gør, at man ikke er skattepligtig, men heller ikke fradragsberettiget, idet at købet ikke har været med spekulation for øjemed.

Det er derfor hensigten på erhvervelsesområdet, der er altafgørende for, hvorvidt man er skattepligtig eller ej. Det vil sige, at én god tommelfingerregel er, at har man købt Bitcoins grundet spekulation, så er man skattepligtig, hvorimod hvis man har købt Bitcoins grundet en interesse for selvsamme, så er man ikke skattepligtig.

Men det er vigtigt at få klarlagt sin retsstilling, inden man realiserer sine avancer. Det kan man enten gøre ved selv at anmode SKAT om et bindende svar, eller man kan få juridisk bistand til det.

Vi håber, at det gav dig en forståelse omkring det skattemæssige aspekt omkring Bitcoin. Vi anbefaler, at du tager fat i Payam, hvis du ønsker rådgivning omkring emnet – eller ønsker at få udarbejdet et bindende svar fra SKAT.