5 faktorer der hæmmer Bitcoins udbredelse

Teamet hos BetterCoins.dkBitcoin, Blockchain og kryptovalutaer

Elementer, der hæmmer Bitcoins udbredelse på verdensplan

Efter at første version af Bitcoin blev udgivet i januar 2009 har Bitcoin vundet større og større indpas blandt verdensbefolkningen samt deres tro på valutaen. Det er især sket i forbindelse med, at flere og flere personer har fået øjnene op for teknologien såvel de muligheder, som teknologien muliggør indenfor den finansielle sektor. Det er ikke så lidt, hvilket flere og flere får øjenene op for, også blandt etableret finansielle institutioner.

Det er bla. muligheden for at give de omtrent 2 milliarder mennesker, der ikke har en bankkonto eller adgang til finansielle tjenester – men som har en mobiltelefon adgang til finansielle tjenester. Eller muliggør pengeoverførsler henover landegrænser markant hurtigere til markant mindre i gebyr. For bare at nævne et par eksempler.

Selvom at vi dog elsker Bitcoin såvel dens teknologi, er Bitcoin ikke nødvendigvis fryd og gammen.

Som ved mange nye teknologier findes der nogle flaskehalse, som hæmmer teknologiens udvikling såvel udbredelse. Disse faktorer er flaskehalse, da de resulterer i, at teknologien opnår en langsommere udbredelse blandt befolkningen. Det skyldes, at der kan være forbundet en vis grad af risici ved at indfase teknologien.

Sådan er det også med Bitcoin.

I dette indlæg ser vi væk fra vores store tiltro til Bitcoin – og fokuserer udelukkende på de 5 mest markante faktorer, som hæmmer Bitcoins udbredelse på verdensplan. Også det man på engelsk kalder; mass adoption. Forbedrer eller formår man helt at fjerne disse faktorer henover de næste år, vil man sandsynligvis se, at Bitcoin vil opnå en endnu større såvel hurtigere udbredelse.

Svært at forstå

Faktor nr. 1

For mange er Bitcoin såvel teknologien særdeles svær at forstå.

Det er endda meget få, der har en forståelse for, hvorledes traditionelle valutaer fungerer – også kaldet FIAT-valutaer såsom den danske krone. Eller blot forstår de problemstillinger, som FIAT-valutaer besidder, som Bitcoin løser, hvilket i sidste ende skal fungere som incitamentet for at forstå Bitcoin.

Når en stor del af befolkningen ikke har en større forståelse for, hvordan Bitcoin fungerer, så tager en udbredelse blot længere tid. Det skyldes, at folk ikke ønsker at købe noget eller på anden vis støtte noget, som de ikke helt forstår – eller overhovedet forstår, hvorfor de skal sætte sig ind i det til at starte med.

Desto flere der forstår Bitcoin – eller forstår, hvorfor det er essentielt, at man revolutionerer den finansielle sektor, så vil man også opleve, at Bitcoin opnår en større udbredelse.

Det kan sammenlignes med internettet. Ser vi tilbage på internettets spæde start, så var der også rigtig mange, som ikke forstod internettet. Eller hvilke problemstillinger, som internettet løste. Det tog tid, førhen at folk forstod dette – og det vil man også opleve, at det gør med Bitcoin, førend at vi vitterligt oplever en bred udbredelse samt forståelse for Bitcoin såvel kryptovalutaer generelt.

Prisvolatilitet

Faktor nr. 2

Når man kigger på Bitcoin kursen, så ser man, at Bitcoin svinger markant mere end traditionelle valutaer såsom den danske krone eller den amerikanske krone. Det er dét, man kalder volatilitet, når en given kurs svinger meget op såvel ned.

Det gør Bitcoin rigtigt meget.

Prisvolatilitet er en udfordring for Bitcoins, idet at de gør valutaen svære at betale med

Investerer man aktivt i Bitcoin, så er det en god ting. Men når en given valuta skal fungere som betalingsmiddel eller værdiopbevaring, så er det ikke en god ting at kursen svinger meget. Det skyldes, at det er svært at bruge en valuta aktivt, hvis værdi svinger meget op og ned henover kort tid.

Uagtet at der bliver investeret rigtig mange penge i Bitcoin – som der også bliver gjort i stor stil i traditionelle valutaer – så er Bitcoin skabt som en valuta til betalingsmiddel såvel værdiopbevaring. Det er her, hvor incitamentet for Bitcoin er – og hvor det også er i fremtiden. Det er det, som skal drive valutaen.

Der er det en ulempe, at der er en sådanne volatilitet på prisen, grundet at det er meget essentielt, at Bitcoin fungerer så godt som muligt som betalingsmiddel såvel værdiopbevaring. Det resulterer i, at prisvolatiliteten har en negativ indvirkning på Bitcoins udbredelse.

Skalerbarhed

Faktor nr. 3

Dykker man ned i Bitcoin såvel teknologien, så finder man, at teknologien bag har store skaleringsproblemer. Det vil sige, at det er svært for Bitcoin-teknologien i sin nuværende form at skalere til at kunne håndtere flere transaktioner end hvad netværket allerede håndterer.

Det gør, at man betaler langt mere i netværksgebyr, end hvad godt er. Og de enkelte transaktioner på netværket opnår en længere behandlingstid, førend at de bliver modtaget hos modtageren. To kritiske faktorer for et betalingsmiddel.

Det er en flaskehals, der relaterer sig til ovenstående problemstilling. Nemlig at Bitcoin er skabt til værdiopbevaring – og ikke mindst som betalingsmiddel.

Når Bitcoin er forholdsvis lidt skalerbar i sin nuværende form, så fungerer valutaen mindre godt til sidstnævnte; nemlig som betalingsmiddel. Det gør, at incitamentet for at benytte Bitcoin bliver mindre, hvorfor at valutaen derved opnår en mindre udbredelse på verdensplan.

Sikkerhedsudfordringer

Faktor nr. 4

Når man snakker om Bitcoin såvel kryptovalutaer generelt, så kan man ikke undgå at snakke om de udfordringer der er hvad angår sikkerheden.

Henover de sidste år – siden første version af Bitcoin – har man set adskillige store sikkerhedsbrister i interne systemer, som har forvoldt store økonomiske tab. Dette tæller bla. Mt. Gox, som i starten af 2014 blev hacket. Det var på et tidspunkt, hvor børsen håndterede omtrent 70% af alle Bitcoin-transaktioner, hvor at omtrent 850.000 Bitcoins blev stjålet.

Det er derfor en reel udfordring, som Bitcoin besidder. Og som resulterer i, at mange ikke ønsker at købe Bitcoins eller på anden måde begynde at handle med kryptovalutaer grundet bekymringen over, at de potentielt kan blive hacket. Det er også muligt med traditionelle banksystemer. I disse tilfælde vil banken dog oftest dække tabet, hvor der er ingen kære mor, hvis det sker med ens kryptobeholdning. Derfor forbinder mange dét at opbevare Bitcoin eller andre kryptovalutaer med en stor risiko.

Det er vigtigt, at understrege, at Bitcoin – altså selve valutaen Bitcoin – ikke kan blive hacket, da teknologien baserer sig på Blockchain. Sidstnævne er decideret hacker-sikker. Det er udelukkende muligt at hacke wallets, børser etc. Det kan sammenlignes med, at man ikke kan hacke den danske kroner, men at man godt kan hacke en respektiv netbank.

Brugervenligheden

Faktor nr. 5

Den sidste faktor, der har en negativ indflydelse på Bitcoins udbredelse relaterer sig til flere af ovenstående faktorer. Den sidste faktor handler om brugervenligheden, når man anvender Bitcoin eller anden kryptovaluta.

Sammenligner man brugervenligheden ved benyttelse af Bitcoin kontra traditionelle finansielle tjenester såsom ens netbank, så finder man, at brugervenligheden er længere fremme ved traditionelle finansielle tjenester kontra Bitcoin.

Det er naturligt, idet at udviklingen af de traditionelle tjenester har stået på henover markant længere tid kontra Bitcoin.

Men det gør desværre, at mange fravælger Bitcoin, fordi det enten er for kompleks eller for tidskrævende. Et godt eksempel på dette er indgangsbarrieren ved Bitcoin. Førend man kan begynde at købe Bitcoins eller på anden vis anvende Bitcoins, så er man nødsaget til at opsætte en Bitcoin wallet. For store dele af den danske befolkning er det for besværligt, hvorfor de aldrig kommer igang med Bitcoin. Var det en smule mere brugervenligt at anvende Bitcoin ville man sandsynligvis se, at endnu flere ville anvende Bitcoin.

Selvom at sidstnævnte faktor i skrivende stund er en negativ faktor, så er det også et glimrende eksempel på, at det går den rigtige vej med Bitcoin.

Ser vi blot et par år tilbage i tiden, så var brugervenligheden værre end den er i dag hvad f.eks. angår Bitcoin wallets. Henover de seneste par år har vi set nye wallets samt relanceringer af eksisterende, der er mere brugervenlige end forgængeren. Det vil man også se i fremtiden. Af den grund vil vi opleve, at Bitcoin bliver mere og mere brugervenligt at benytte, for hver dag der går.